مهندسی مکانیک و هوافضا سایت تخصصی مهندسی مکانیک و هوافضا - جزوه - کتاب - مطالب آموزشی - نرم افزار - مقاله و ... http://aeros.ir 2020-11-22T01:52:00+01:00 text/html 2019-11-11T17:15:53+01:00 aeros.ir حسین اتحادی نرم افزارهای برازش منحنی یا Curve Fitting http://aeros.ir/post/336 <center style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a target="_blank" href="http://babaabdad.ir/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img height="72" width="480" src="https://bayanbox.ir/view/1839891135829360804/ads.Eng.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><div class="yn-bnr processed" id="ynpos-1248" style="box-sizing: border-box; height: auto; width: 544.8px; max-height: 90px; max-width: 100%; overflow: hidden; display: table; margin: 0px auto 10px;"><a rel="nofollow" href="https://ck.yektanet.com/b/click?impression=LO7ps9L7bvhVU2xymnFmJdzQORbAWdG62W44pa3FyqJ2VOIe3hU6DvWJlyXOAp%2FvVJOhX3CwL87KcQ6Y3oCvg%2F%2FZkkHM2JQHO3lYJDIpsaGpoPK%2Br4qzHM%2BzB8IqxqaoT%2BrHYZldt5%2FuFv8K1Do%2FT3Ioclyp9LI%2FM1Ao8Km4%2BGgK0dzWBkYouwSEtU1eQ2kuO6tSQyvypDj4Yp%2FlfVnt79A%2B%2Bck2ofxADoU2%2FqV0g3ozwYfGksj9dSfoJSr73ylmMMJF%2B2qgy%2BT69lsLhSHiBDCxKteXIcw0H2DBZiVQx6kLr2W8RXuzW5EXGQyJW2KKCgnF41Lj34wAoAQi4mxP67F%2FLMQi72S%2BK6AwXFY7vybySEgfgPDD6AmnYLzEd6PmM5Tnczo0H5ro6u6iKQ9F%2BxjYinwEdkz5MrbVVbhBvar9yUtROrxrKZ3mrtNWGRcR0WXN1YmzPji4O0KAce746Q%3D%3D%3AtSMYWQ2Wcntspvm8jTa6dPZw5Hp1vWQqGSCF6JyRJa5K81t33BCeL%2B9S65JNEhBMCA%2F0CVvF8Vkpq%2BsAT2inH1F7QJqSCWnphdegOI9w1r8dbIVeEjYLz8RF47oHOhZi%2BDTpMBmeRYIVbsZm58u%2BNUheANivdEBAz3Ut7aVQnlh3KH%2F911lE%2FnbKDx%2FePfJoOnOOlFqSi1dQLY%2B5aLHJitWkwuJgYp5XEUHiRX4hk2Qk5bvl0MGBDfYN2PgoI5L7hejxK0VroQf9oBVmMGU5sCdWbnCg%2B9vM2MilIS%2F496XZvr22NPKwfmSPksvkvJZW1I2J0dxQJRAD2S7vjGrqnw%3D%3D&amp;redirect=https%3A%2F%2Fwww.safarme.com" target="_blank" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); position: relative; display: table; margin: 0px auto; text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img class="bnr-img" src="https://mostatil.yektanet.com/media/728-90_CZEV3p3.gif" alt="" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 728px; margin: 0px auto; display: block; max-height: 100%; overflow: hidden;"><div style="box-sizing: border-box; position: absolute; top: 0px; right: 0px; width: 85px; height: 50px; margin: 0px;"><div class="yn-bnr__branding" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; height: 20px; width: 20px; position: absolute; right: 0px; top: 0px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); overflow: hidden;"><img class="yn-bnr__logo" src="https://cdn.yektanet.com/assets/images/yn-icon.svg" title="yektanet.com" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: 18px; position: absolute; right: 0px; top: 0px; width: auto !important; margin: 0px !important; padding: 1px !important; border: none !important; box-shadow: none !important;"></div></div></a></div></center><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">برازش منحنی</strong>&nbsp;به عملی گفته می‌شود که با کمک آن می‌توان منحنی‌های مختلف را از مجموعه‌ای از نقاط عبور داد. مثلاً شما تعدادی داده‌ی آزمایشگاهی دارید و می‌خواهید بهترین منحنی با معادله مشخص و یا نامشخص را از این نقاط عبور دهید، به این کار برازش منحنی می‌گویند. در ادامه مطلب با&nbsp;<a href="http://tarfandha.blog.ir/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box;">ترفندها</strong></a><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</strong>همراه باشید تا نرم افزارهایی جهت برازش منحنی به شما معرفی کنیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">نرم افزار های مورد استفاده جهت برازش منحنی بسته به نوع داده‌ها (تعداد متغییرهای وابسته و مستقل) به دو دسته‌ زیر تقسیم می‌شوند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">الف) نرم افزارهای برازش منحنی برای داده‌های با ۱ متغیر وابسته و ۱ متغییر مستقل (2D)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">۱) نرم افزار&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">اکسل</strong></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">برای این کار می‌توانید از قابلیت Trend Line موجود در نرم افزار&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">اکسل</strong>&nbsp;که قبلا در این&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="http://tarfandha.blog.ir/post/130" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;">مطلب</a></strong>&nbsp;شرح داده شده است استفاده کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">۲) نرم افزار&nbsp;</span><a href="http://www.curveexpert.net/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">CurveExpert Basic</strong></span></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">این نرم افزار دارای تعداد زیادی مدل رگرسیون خطی و غیر خطی و روش‌های مختلف درونیابی می‌باشد. همچنین امکان تعریف مدل‌های رگرسیون توسط کاربر پیش بینی شده است. تعداد نقاط داده‌ای قابل تعریف در این نرم افزار نامحدود می باشد. نقاط داده‌ای را می توان مستقیماً وارد نمود. علاوه بر این امکانات ویژه‌ای برای وارد نمودن داده‌ها از انواع فایلهای مختلف در نظر گرفته شده است که بطور هوشمند می‌تواند توضیحات و متون را از نقاط داده‌ای تشخیص دهد. علاوه بر امکانات گرافیکی مناسب، قابلیتهای تحلیلی از جمله محاسبه مشتق و انتگرال در نظر گرفته شده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/info/3101327060610392989/167-4" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img width="607" height="497" src="http://bayanbox.ir/view/3101327060610392989/167-4.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">راهنمای استفاده از این نرم افزار را از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="http://iransaze.com/ftopict-24512-curve.html+expert" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;">اینجا</a></strong>&nbsp;دانلود کنید. همچنین&nbsp;ویدئوی آموزشی زیر را نیز&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">می‌توانید&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">مشاهده کنید.</span></p><div class="video" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div role="button" tabindex="0" bgactive="url(chrome://flashblock/content/flashplay.png) no-repeat center" bginactive="url(chrome://flashblock/content/flash.png) no-repeat center" style="box-sizing: border-box; width: 324px; height: 162px; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); cursor: pointer; overflow: hidden; display: inline-block; background: url(&quot;chrome://flashblock/content/flash.png&quot;) center center no-repeat scroll transparent !important; min-width: 32px !important; min-height: 32px !important; visibility: visible !important; opacity: 100 !important;">&nbsp;</div></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/4989267087952881915?info" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;">دریافت</a><br style="box-sizing: border-box;">مدت زمان: 4 دقیقه 48 ثانیه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">منبع: tebyan.net</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">۳) نرم افزار&nbsp;</span><a href="http://www.sigmaplot.com/products/tablecurve2d/tablecurve2d.php" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">Table Curve 2D. ver 5.01&nbsp;</span></strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;</span></strong></span><a href="http://bayanbox.ir/info/7038997868927014078/TC2D-Installer" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">(لینک کمکی نسخه 30 روزه)</span></strong></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">این نرم افزار نیز برای برازش دو بعدی کاربرد دارد. راهنمای استفاده از این نرم افزار را از&nbsp;<a href="http://www.iran-eng.com/showthread.php/123456-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Table-Curve-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box;">اینجا</strong></a>&nbsp;دانلود کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">راهنمای فعال سازی:</strong></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">پس از نصب و اجرای نرم افزار در پنجره License information بر روی گزینه Update کلیک نموده و سپس شماره سریال&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">45DA09CE-FBFB1907</strong>&nbsp;وارد کنید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">نکته</strong>: اگر در ابتدای اجرای برنامه پنجره ی مورد به هر دلیلی نمایش داده نشد می توانید پس از وارد شده به محیط برنامه از مسیر Tools--&gt;chose update product license به پنجره لایسنس دسترسی پیدا کنید.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/info/8714495108108611695/167" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img width="621" height="465" src="http://bayanbox.ir/view/8714495108108611695/167.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">۴) نرم افزار تخصصی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">متلب</strong></span><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">(Matlab)</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">نرم‌افزار متلب به شما اجازه‌ی انتخاب هر نوع معادله‌ای را می‌دهد و شما با انتخاب نوع معادله و ورود داده‌ها به نرم‌افزار می‌توانید ضرایب معادله مورد نظر خود را بدست آورید. در&nbsp;<a href="http://adelshojaei.ir/1391/07/15/learning-tutorial-curve-fitting-toolbox-matlab-software/#more-1657" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box;">اینجا</strong></a>&nbsp;به صورت تصویری، چگونگی برازش منحنی یا کرو فیتینگ (Curve Fitting) در نرم‌افزار متلب را توضیح داده‌ شده است.</span></p><hr style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(14, 3, 3); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">ب) نرم افزارهای برازش منحنی برای داده‌های با ۱ متغیر وابسته و ۲ یا چند متغییر مستقل (3D)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">۱) نرم افزار&nbsp;</span><a href="http://www.curveexpert.net/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">CurveExpert Professional</strong></span></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/info/9099774820931775888/167-2" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img width="564" height="417" src="http://bayanbox.ir/view/9099774820931775888/167-2.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">۲) نرم افزار&nbsp;</span><a href="http://www.sigmaplot.com/products/tablecurve3d/tablecurve3d.php" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">Table Curve 3D. ver 4.0</span></strong></span></a><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></span><a href="http://bayanbox.ir/info/1370320571099132104/TC3D-Installer" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">(لینک کمکی نسخه 30 روزه)</span></strong></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">راهنمای فعال سازی:</strong></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">پس از نصب و اجرای نرم افزار در پنجره License information بر روی گزینه Update کلیک نموده و سپس شماره سریال&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box;">2A7CF6F8-FBFB1907</strong><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;وارد کنید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">نکته</strong>: اگر در ابتدای اجرای برنامه پنجره ی مورد به هر دلیلی نمایش داده نشد می توانید پس از وارد شده به محیط برنامه از مسیر Tools--&gt;chose update product license به پنجره لایسنس دسترسی پیدا کنید.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/info/1858681761365294238/167-3" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(20, 63, 249); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><img width="433" height="380" src="http://bayanbox.ir/view/1858681761365294238/167-3.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">نرم افزارهای دیگری نیز برای برازش منحنی وجود دارد از جمله:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">۱- DataFit</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">۲-EasyFit</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">و ...</span></p> text/html 2019-11-06T10:34:11+01:00 aeros.ir حسین اتحادی 12 کلید میانبر کارآمد Visual Studio http://aeros.ir/post/335 <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">فنون و کلیدهای کارآمدی زیادی برای بالا بردن بهره وری وجود دارند. با استفاده از این کلیدهای میانبر می توانید با انرژی بیشتری به کدزنی مشغول شوید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1- مرتب کردن کدها امری بسار مهم اما وقت گیر می باشد که بوسیله CRTL + K + D این کار به آسانی انجام می گیرد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2- هنگام&nbsp;<a href="http://barnamenevisan.net/search?q=+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline-block; outline: none medium; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear 0s;">خطایابی</a>&nbsp;و یا تست کدها کامنت کردن کدها استفاده زیادی دارد و با استفاده از CTRL+K+C/CTRL+K+U می توانید کدها را کامنت کرده و یا از کامنت درآورید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3- با رفتن روی یک قسمت از کد و با استفاده از ALT+up/down می توانید آن خط کد را بالا و پایین ببرید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4-با زدن کلید F12 به کلاس مورد نظر رفته و با استفاده از&nbsp; - CTRL به محل قبلی بازگردید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5-با نگه داشتن CTRL + کلیک موس به&nbsp;<a href="http://barnamenevisan.org/Search?srch=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline-block; outline: none medium; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear 0s;">کلاس</a>&nbsp;مورد نظر می روید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6-از این پس برای عملیات&nbsp;<a href="http://www.c-sharpcorner.com/tags/1/Refactoring" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline-block; outline: none medium; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear 0s;">Refactor</a>&nbsp;کردن یا کلاس کردن می توان از کلید میانبر CTRL+R+M استفاده کنید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">7-برای پیدا کردن تمامی رفرنس ها کافی است از کلید میانبر Shift + F12 استفاده نمایید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">8-هنگامی که می خواهید یک تکه کد را داخل Try بیندازید می توانید از Ctrl + K + S استفاده نمایید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">9-برای انتخاب یک مربع از کد می توانیید ابتدا Alt را نگه داشته و با نگاه داشتن کلیک موس یک مربع دلخواه ترسیم نمایید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10-با استفاده از کلید میانبر CTRL + M + O کدها را جمع کرده و و برای باز کردن آن از CTRL + M + X استفاده می نماییم.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">11-کدهای زیادی بدون گروه بندی وجود دارند. می توانید از CTRL+M+H/CTRL+M+U استفاده نمایید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 28px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">12-برای بستن پنجره از ALT+F4 استفاده نمایید.</font></p> text/html 2019-11-05T15:01:31+01:00 aeros.ir حسین اتحادی How to initialize two-dimensional arrays in Fortran http://aeros.ir/post/334 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div class="votecell post-layout--left" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top; box-sizing: inherit; flex-grow: 0; width: auto; grid-column: 1 / auto; color: rgb(36, 39, 41);"><div class="js-voting-container grid fd-column ai-stretch gs4 fc-black-200" data-post-id="3708307" style="margin: -2px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; display: flex; color: rgb(187, 192, 196) !important; flex-direction: column !important; align-items: stretch !important;"><div class="js-vote-count grid--cell fc-black-500 fs-title grid fd-column ai-center" itemprop="upvoteCount" data-value="30" style="margin: 2px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 1.61538rem !important; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; color: rgb(106, 115, 124) !important; flex-direction: column !important; align-items: center !important; display: flex;">30</div><button class="js-vote-down-btn grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer" title="This question does not show any research effort; it is unclear or not useful" aria-pressed="false" aria-label="down vote" data-selected-classes="fc-theme-primary" style="margin: 2px; box-sizing: inherit; font: inherit; position: relative; padding: 0px; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-radius: 3px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-shadow: none;"><svg aria-hidden="true" class="svg-icon m0 iconArrowDownLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M2 10h32L18 26 2 10z"></path></svg></button><button class="js-favorite-btn s-btn s-btn__unset c-pointer py8 js-gps-track" aria-pressed="false" aria-label="favorite (11)" data-selected-classes="fc-yellow-600" data-gps-track="post.click({ item: 1, priv: 0, post_type: 1 })" style="margin: 0px; box-sizing: inherit; font: inherit; padding: 0px; position: relative; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-radius: 3px; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: none; box-shadow: none;"><svg aria-hidden="true" class="svg-icon iconStar" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path d="M9 12.65l-5.29 3.63 1.82-6.15L.44 6.22l6.42-.17L9 0l2.14 6.05 6.42.17-5.1 3.9 1.83 6.16L9 12.65z"></path></svg><div class="js-favorite-count mt8" data-value="11" style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; margin-top: 8px !important;">11</div></button></div></div><div class="postcell post-layout--right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top; box-sizing: inherit; flex-shrink: 1; width: auto; min-width: 0px; grid-column: 2 / auto; color: rgb(36, 39, 41);"><div class="post-text" itemprop="text" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-size: 15px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: 676px; overflow-wrap: break-word;"><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">In C you can easily initialize an array using the curly braces syntax, if I remember correctly:</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">int* a = new int[] { 1, 2, 3, 4 }; </code></pre><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">How can you do the same in Fortran for two-dimensional arrays when you wish to initialize a matrix with specific test values for mathematical purposes? (Without having to doubly index every element on separate statements)</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">The array is either defined by</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">real, dimension(3, 3) :: a </code></pre><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">or</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">real, dimension(:), allocatable :: a </code>You can do that using<span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><a href="http://fortranwiki.org/fortran/show/reshape" rel="noreferrer" style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-family: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; color: rgb(0, 89, 153); cursor: pointer;">reshape</a><span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">and</span><span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><a href="http://fortranwiki.org/fortran/show/shape" rel="noreferrer" style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-family: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; color: rgb(0, 89, 153); cursor: pointer;">shape</a><span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><span style="font-size: 15px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">intrinsics. Something like:</span></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">INTEGER, DIMENSION(3, 3) :: array array = reshape((/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /), shape(array)) </code></pre><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">But remember the column-major order. The array will be</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">1 4 7 2 5 8 3 6 9 </code></pre><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">after reshaping.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">So to get:</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 </code></pre><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; clear: both;">you also need&nbsp;<a href="http://fortranwiki.org/fortran/show/transpose" rel="noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; color: rgb(0, 89, 153); cursor: pointer;">transpose</a>&nbsp;intrinsic:</p><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 12px 8px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; width: auto; max-height: 600px; overflow: auto; background-color: rgb(239, 240, 241); border-radius: 3px; overflow-wrap: normal;"><code style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Consolas, Menlo, Monaco, &quot;Lucida Console&quot;, &quot;Liberation Mono&quot;, &quot;DejaVu Sans Mono&quot;, &quot;Bitstream Vera Sans Mono&quot;, &quot;Courier New&quot;, monospace, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: inherit; white-space: inherit;">array = transpose(reshape((/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /), shape(array)))</code></pre></div></div> </div> text/html 2019-11-05T14:36:52+01:00 aeros.ir حسین اتحادی مثال برنامه نویسی فرترن http://aeros.ir/post/329 <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">توابع یک خطی Statement Functions</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی توابعی که بکار می برید، آنچنان کوتاه هستند که در یک خط تمام می شوند، می توانید از این ساختار استفاده کنید.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">Function_name({list of parameters}) = expression</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مثلاً تابع نیوتن که در بالا تعریف شد را می توان با این ساختار به شکل زیر نوشت.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">Newton(m1, m2, r) = -6.672E-11*m1*m2/r**2</font></span></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زیربرنامه های خارجی External Subroutines</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ساختار زیر برنامه ها به شکل زیر است.</font></p><pre dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> SUBROUTINE name {dummy argument list} local variables declaration body of subroutine… END SUBROUTINE name</font></span></pre><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در فرترن تمام متغیرها با آدرس فرستاده می شوند “call by reference” (مانند VAR arg در Pascal یا &amp;arg در C++)، یعنی آدرس متغیر در حافظه به زیربرنامه فرستاده می شود، و زیربرنامه می تواند متغیر را مستقیماً تغییر دهد. در توابع نیز چنین است، اما فرض می گردد که توابع متغیرهای ورودی را تغییر نمی دهند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دستورات RETURN, SAVE, EXTERNAL, INTERNAL</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همه روالهای خوب باید یک نقطه ورود و یک نقطه خروج داشته باشند، اما گاهی لازم است که زیربرنامه در نقطه ای دیگر پایان یابد (برای مثال هنگام ایجاد خطا). برای اینکار از دستور RETURN استفاده می گردد. این دستور اجرای زیر برنامه را متوقف کرده و برنامه را به روال فراخوانی کننده این زیر برنامه باز می گرداند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پس از پایان یک زیربرنامه، مقدار همه متغیرهای محلی از بین می رود. اگر بخواهیم این مقادیر در اجرای بعدی زیربرنامه موجود باشد(STATIC ALLOCATION)، باید این موضوع را برای مترجم مشخص کنیم تا مترجم بداند که باید مقدار متغیرها را ذخیره کند. این موضوع را با دستور SAVE به مترجم اصلاع می دهیم. ساختار این دستور به این شکل است:</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;">SAVE [{list of local variables to be saved}]</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی یک تابع بعنوان متغیر به یک روال دیگر فرستاده می شود، نوع تابع باید قبل از ارسال بعنوان داخلی یا خارجی تعریف گردد. این تعریف با دستورات زیر صورت می گیرد.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">INTRINSIC {list of function names} EXTERNAL {list of function names}</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای مثال<br style="box-sizing: border-box;"></font></p><div id="gist27400098" class="gist" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(51, 51, 51); direction: ltr;"><div class="gist-file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; border-radius: 3px;"><div class="gist-data" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto; overflow-wrap: normal; border-radius: 2px 2px 0px 0px;"><div class="js-gist-file-update-container js-task-list-container file-box" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div id="file-internalexternal-f90" class="file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div itemprop="text" class="Box-body p-0 blob-wrapper data type-fortran " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto hidden;"><table class="highlight tab-size js-file-line-container" data-tab-size="8" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 792.8px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L1" class="blob-num js-line-number" data-line-number="1" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC1" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">PROGRAM</span> func</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L2" class="blob-num js-line-number" data-line-number="2" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC2" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">EXTERNAL</span> CTN </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L3" class="blob-num js-line-number" data-line-number="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC3" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">INTRINSIC</span> SIN, COS</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L4" class="blob-num js-line-number" data-line-number="4" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC4" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">REAL</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span>angle<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span><span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">0.785</span> <span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(106, 115, 125);"><span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">!</span>...pi/4</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L5" class="blob-num js-line-number" data-line-number="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC5" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">REAL</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span>sine,cosine,tangent</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L6" class="blob-num js-line-number" data-line-number="6" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC6" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">CALL</span> TRIG(angle,SIN,sine)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L7" class="blob-num js-line-number" data-line-number="7" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC7" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span>SIN(0.785)=<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span></span>,sine </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L8" class="blob-num js-line-number" data-line-number="8" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC8" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">CALL</span> TRIG(angle,COS,cosine)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L9" class="blob-num js-line-number" data-line-number="9" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC9" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span>COS(0.785)=<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span></span>,cosine </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L10" class="blob-num js-line-number" data-line-number="10" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC10" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">CALL</span> TRIG(angle,CTN,cotangent)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L11" class="blob-num js-line-number" data-line-number="11" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC11" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span>COTAN(0.785)=<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">'</span></span>,cotangent</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L12" class="blob-num js-line-number" data-line-number="12" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC12" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">PAUSE</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L13" class="blob-num js-line-number" data-line-number="13" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC13" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">END PROGRAM</span> func </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L14" class="blob-num js-line-number" data-line-number="14" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC14" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L15" class="blob-num js-line-number" data-line-number="15" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC15" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">SUBROUTINE</span> <span class="pl-en" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(111, 66, 193);">TRIG</span>(<span class="pl-v" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(227, 98, 9);">X</span>,<span class="pl-v" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(227, 98, 9);">F</span>,<span class="pl-v" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(227, 98, 9);">Y</span>)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L16" class="blob-num js-line-number" data-line-number="16" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC16" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> Y <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span> F(X)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L17" class="blob-num js-line-number" data-line-number="17" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC17" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">RETURN</span> </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L18" class="blob-num js-line-number" data-line-number="18" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC18" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">END</span> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">SUBROUTINE</span><span class="pl-en" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(111, 66, 193);"> TRIG</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L19" class="blob-num js-line-number" data-line-number="19" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC19" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L20" class="blob-num js-line-number" data-line-number="20" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC20" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">FUNCTION</span> <span class="pl-en" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(111, 66, 193);">CTN</span>(<span class="pl-v" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(227, 98, 9);">X</span>) </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L21" class="blob-num js-line-number" data-line-number="21" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC21" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> CTN <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">COS</span>(X)<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">/</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">SIN</span>(X) </font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L22" class="blob-num js-line-number" data-line-number="22" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC22" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">RETURN</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-internalexternal-f90-L23" class="blob-num js-line-number" data-line-number="23" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-internalexternal-f90-LC23" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">END</span> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">FUNCTION</span><span class="pl-en" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(111, 66, 193);"> CTN</span></font></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><div class="gist-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px rgb(247, 247, 247); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: hidden; color: rgb(88, 96, 105); border-radius: 0px 0px 2px 2px;"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/3c800c4d2e0ae53ea6af/raw/57e7d251024ca89abcdff86414d7b4fd14c942fe/InternalExternal.f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">view raw</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/3c800c4d2e0ae53ea6af#file-internalexternal-f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">InternalExternal.f90</a>&nbsp;hosted with ❤ by&nbsp;<a href="https://github.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">GitHub</a></font></div><div><br></div></div></div> text/html 2019-11-05T14:35:21+01:00 aeros.ir حسین اتحادی مثال برنامه نویسی فرترن http://aeros.ir/post/328 <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">مثال برنامه‌نویسی:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شاید از آموختن تئوری کمی خسته شده باشید، حال وقت آن است که آنچه را که آموخته ایم استفاده کنیم. می خواهیم برنامه ای بنویسیم که ریشه های حقیقی یک معادله درجه 2 را پیدا کند. ضرایب معادله درجه 2 را از ورودی خواهیم خواند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;">ریاضیات مسئله:</span><br style="box-sizing: border-box;">می دانیم که هر معادله درجه 2 به شکل دارای دو ریشه است. در صورتی این ریشه ها حقیقی هستند که باشد. در اینصورت ریشه های حقیقی معادله از رابطه زیر بدست می آیند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دیاگرام برنامه:</font></span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: inside; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شروع</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ضرایب ورودی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">معادله را بخوان</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دلتا را محاسبه کن</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر دلتا بزرگتر یا مساوی صفر است</font><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: inside; list-style-image: initial; line-height: 26px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ریشه ها را محاسبه کن</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ریشه ها را چاپ کن</font></li></ol></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در غیر اینصورت</font><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: inside; list-style-image: initial; line-height: 26px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چاپ کن “معادله ریشه حقیقی ندارد”</font></li></ol></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پایان</font></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;">برنامه:</span><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><div id="gist27399884" class="gist" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(51, 51, 51); direction: ltr;"><div class="gist-file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; border-radius: 3px;"><div class="gist-data" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto; overflow-wrap: normal; border-radius: 2px 2px 0px 0px;"><div class="js-gist-file-update-container js-task-list-container file-box" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div id="file-equation_solver_fortran-f90" class="file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div itemprop="text" class="Box-body p-0 blob-wrapper data type-fortran " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto hidden;"><table class="highlight tab-size js-file-line-container" data-tab-size="8" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 792.8px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L1" class="blob-num js-line-number" data-line-number="1" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC1" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">PROGRAM</span> Equation_solver_fortran</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L2" class="blob-num js-line-number" data-line-number="2" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC2" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(106, 115, 125);"><span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">!</span> This is program calculate the real roots of second order equation</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L3" class="blob-num js-line-number" data-line-number="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC3" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">IMPLICIT NONE</span> <span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(106, 115, 125);"><span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">!</span> this is important to get used to this statment</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L4" class="blob-num js-line-number" data-line-number="4" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC4" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(106, 115, 125);"><span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">!</span> Variable decleration</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L5" class="blob-num js-line-number" data-line-number="5" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC5" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">REAL</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span>a,b,c</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L6" class="blob-num js-line-number" data-line-number="6" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC6" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">REAL</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span>Delta, x1, x2</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L7" class="blob-num js-line-number" data-line-number="7" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC7" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(106, 115, 125);"><span class="pl-c" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">!</span> Main Porgram</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L8" class="blob-num js-line-number" data-line-number="8" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC8" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span>Please enter the equation coefficients a*x^2+b*x+c<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L9" class="blob-num js-line-number" data-line-number="9" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC9" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span>a: ?<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L10" class="blob-num js-line-number" data-line-number="10" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC10" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">READ</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) a</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L11" class="blob-num js-line-number" data-line-number="11" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC11" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span>b: ?<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L12" class="blob-num js-line-number" data-line-number="12" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC12" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">READ</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) b</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L13" class="blob-num js-line-number" data-line-number="13" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC13" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span>c: ?<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L14" class="blob-num js-line-number" data-line-number="14" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC14" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">READ</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) c</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L15" class="blob-num js-line-number" data-line-number="15" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC15" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> Delta<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span>b<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">**</span><span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">2-4</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>a<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>c</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L16" class="blob-num js-line-number" data-line-number="16" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC16" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">IF</span> (Delta &gt;<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span> <span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">0</span>) <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">THEN</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L17" class="blob-num js-line-number" data-line-number="17" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC17" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> x1<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span>(b<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">+</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">SQRT</span>(Delta))<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">/</span>(<span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">2</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>a)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L18" class="blob-num js-line-number" data-line-number="18" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC18" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> x2<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span>(b<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">-</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">SQRT</span>(Delta))<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">/</span>(<span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">2</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>a)</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L19" class="blob-num js-line-number" data-line-number="19" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC19" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span> The real roots are : <span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span>, x1, x2</font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L20" class="blob-num js-line-number" data-line-number="20" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC20" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">ELSE</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L21" class="blob-num js-line-number" data-line-number="21" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC21" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">WRITE</span>(<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>,<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">*</span>) <span class="pl-s" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(3, 47, 98);"><span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span> This equation has no real root!<span class="pl-pds" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">"</span></span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L22" class="blob-num js-line-number" data-line-number="22" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC22" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">ENDIF</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L23" class="blob-num js-line-number" data-line-number="23" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC23" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> <span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">PAUSE</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-equation_solver_fortran-f90-L24" class="blob-num js-line-number" data-line-number="24" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 33.6px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-equation_solver_fortran-f90-LC24" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">END PROGRAM</span> Equation_solver_fortran</font></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><div class="gist-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px rgb(247, 247, 247); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: hidden; color: rgb(88, 96, 105); border-radius: 0px 0px 2px 2px;"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/6cd8de8c484a215b9344/raw/9de0e7bda6e3171c3e7600a5d5ce1e5dc9ad29f5/Equation_solver_fortran.f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">view raw</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/6cd8de8c484a215b9344#file-equation_solver_fortran-f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">Equation_solver_fortran.f90</a>&nbsp;hosted with ❤ by&nbsp;<a href="https://github.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">GitHub</a></font></div></div></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="text-align: right;">اگر در نوشتن برنامه اشتباهی نکرده باشید، برنامه اجرا خواهد شد. تبریک می گویم، شما اولین برنامه مهندسی خود را نوشته اید. در خواندن برنامه بالا نباید مشکلی داشته باشید. فقط ممکن است ساختار IF..THEN..ELSE و تابع SQRT() برایتان تازگی داشته باشد و همانطور که حدس زده اید، ساختار IF..THEN..ELSE ساختار تصمیم گیری و تابع SQRT() تابع جذر می باشد که در بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. &nbsp; برنامه نویسی شما فقط محدود به تفکر شما در مورد برنامه هاست. هر آنچه که فکر کنید را می توانید بنویسید. حتی برنامه های پیچیده هوش مصنوعی نیز با همین دستورات ساده قابل نوشتن است. در هر حال اگر بدانید چه می خواهید برنامه نویسی بسیار لذت بخش خواهد بود. آموختن یک زبان برنامه نویسی مانند یادگرفتن استفاده از یک ابزار است. هر چه ابزار قویتری داشته باشید کارها ساده تر انجام خواهد گرفت، زبان فرترن یک ابزار برنامه نویسی مهندسی بسیار کارآمد است.</span></font><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ورودی و خروجی فایل</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کار کردن با فایلها در فرترن بسیار ساده است. ورودی وخروجی فایل هم مانند ورودی از صفحه کلید یا خروجی به نمایشگر با دستور READ و WRITE صورت می گیرد. در این حالت بخش UNIT در این دستورات مشخص کننده نوع ورودی و خروجی است. برای ورودی از صفحه کلید و خروجی به صفحه نمایش، بخش UNIT در این دستورات برابر * قرار می گیرد. برای ورودی و خروجی از فایل، ابتدا فایل را باز می کنیم، این کار یک عدد (UNIT) به فایل اختصاص می دهد.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دستور OPEN</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این دستور یک فایل را باز می کند و یک عدد به فایل اختصاص می دهد. این امکان وجود دارد که فایل را ایجاد کرد. ساختار این دستور به این شکل است:</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">OPEN(UNIT= number, FILE= ’Name of file’, STATUS= status, ACCESS= access…)</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">number عددی است که شما به فایل اختصاص می دهید (این عدد را بین 0 تا 255 انتخاب کنید – یعنی شما می توانید با خیال راحت تا 255 فایل مجزا را باز کنید!)، این عدد شناسه فایل است. &nbsp; status وضعیت فایل را مشخص می کند و می تواند برای ایجاد فایل جدید ‘NEW’ باشد، یا ‘OLD’ برای باز کردن فایل موجود و اگر مطمئن نیستید ‘UNKNOWN’ بکار می رود و ‘SCRATCH’ برای ایجاد فایلهای موقت که با پایان برنامه یا بسته شدن فایل، فایل از بین می رود! وضعیت ‘REPLACE’ برای جایگزاری فایل جدید است. اگر فایل موجود باشد، پاک شده و فایل جدید جایگزین آن می گردد و اگر فایل موجود نباشد، فایل جدید ایجاد می گردد. &nbsp; access نوع دسترسی به فایل را مشخص می کند که ممکن است، ‘DIRECT’ یا ‘SEQUENTAL’ باشد. نوع دسترسی به فایل بسیار مهم است، اما دسترسی ترتیبی ‘SEQUENTAL’ بسیار ساده است. در این فایلها داده ها بترتیب خط به خط خوانده و نوشته می شوند. پیش فرض دسترسی ترتیبی است.</font></p> text/html 2019-11-05T14:31:44+01:00 aeros.ir حسین اتحادی آموزش فرترن1 http://aeros.ir/post/326 <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">متغیرها</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پیشنهاد می گردد که همه متغیرهای برنامه در ابتدای برنامه تعریف (تعیین نوع) گردند. برای اینکه هیچ متغیری از قلم نیفتد، از دستور IMPLICIT NONE در ابتدای برنامه استفاده کنید. این دستور به مترجم برنامه خواهد گفت که اگر در برنامه به متغیر تعریف نشده ای برخورد، اعلام خطا کند. البته فرترن به تعیین نوع نیازی ندارد! اما این کار خطاهای برنامه نویسی شما را کاهش خواند داد. زبانهای برنامه نویسی زیادی در اولین استفاده از متغیر برای آن متغیر نوعی در نظر می گیرند و نیازی نیست که برنامه نویس نوع متغیرها را مشخص کند زبان فرترن نیز چنین است. تعریف متغیر توسط برنامه نویس یا مترجم برنامه در برنامه نویسی حرفه ای برای مدت زیادی مورد بحث بود تا اینکه ناسا یکی از سنسورهای سفینه فضایی ونوس را بعلت یک تعریف متغیر اشتباه توسط مترجم برنامه (مترجم نوع دیگری را برای متغیر در نظر گرفته بود) از دست داد. بنابراین تعریف متغیر توسط برنامه نویس بعنوان یک روش مناسب انتخاب شد. خوشبختانه در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی مدرن تعریف متغیر توسط برنامه نویس اجباری است. فرترن برای داشتن سازگاری از تعریف داخلی متغیر توسط مترجم پشتیبانی می کند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نام گذاری متغیرها</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قوانین نامگذاری متغیرها عبارتند از :</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حداکثر طول نام متغیرها 34 کاراکتر است.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فقط امکان استفاده از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی (a…z A…Z,)، اعداد(0,1,..,9) و کاراکتر زیر-خط ( _ ) وجود دارد.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">توجه داشته باشید که بزرگی یا کوچکی حروف برای فرترن فرقی ندارد.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین کاراکتر یک اسم باید حرف باشد.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از کلمات کلیدی در نامگذاری استفاده نکنید.</font></li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انواع داده ها</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شما در برنامه متغیرها را برای انواع مختلفی از داده ها بکار می برید. انواعی از داده ها که در فرترن 77 پیشتیبانی می گردند به شرح زیر است:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع INTEGER برای اعداد صحیح</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع REAL برای اعداد اعشاری (تقریباً 8 رقم)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع DOUBLE برای اعداد اعشاری با دقت بیشتر (تقریباً 16 رقم معنی دار) [این اعداد را دقت مضاعف می نامیم]</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع CHARACTER برای یک کاراکتر یا رشته ای از کاراکترها</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع LOGICAL برای مقادیر منطقی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوع COMPLEX برای اعداد مختلط به عنوان یک جفت با دقت REAL، اغلب توابع فرترن 77 بر روی اعداد مختلط قابل استفاده هستند.</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ثابت های هم به همین شکل بکار می روند مثلاً 1234 یک عدد ثابت صحیح است، 1234.0 یا 1.234E3 یک ثابت اعشار و 1.234D3 عدد اعشار با دقت مضاعف است. اعداد مختلط به شکل (3.14,-1E5) نمایش داده می شوند و کاراکترها بین دو کوتیشن قرار می گیرند “AbBa” یا “S”. ثابتهای منطقی فقط می توانند دو مقدار .TRUE. و .FALSE. را داشته باشند (به نقاط ابتدایی و انتهایی هر یک توجه کنید). اگر اعداد بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند، ممکن است سیستم آنها را صفر در نظر گرفته و مشکل تقسیم بر صفر در محاسبات پیش آید یا اینکه سیستم دچار سر ریز گردد. این خطاها بسیار رایج هستند و اشکال گزارش شده به سیستم بستگی خواهد داشت.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تعریف متغیرها</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای تخصیص حافظه لازم به متغیرها، مترجم برنامه (Compiler) باید نام، نوع و اندازه هر متغیر را بداند. اگر از دستور IMPILICIT NONE استفاده گردد، لازم است که تمام متغیرها تعریف گردند. در غیر اینصورت نوع متغیر با حرف اول آن مشخص می گردد.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">a..h و o..z برای متغیرهای اعشار</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">i,j,k,l,m,n برای متغیرهای صحیح</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تعریف متغیر با دستور زیر صورت می گیرد (این تعریف در برنامه نویسی بسیار پسندیده است):<br style="box-sizing: border-box;"></font></p><div id="gist27398094" class="gist" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(51, 51, 51); direction: ltr;"><div class="gist-file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; border-radius: 3px;"><div class="gist-data" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto; overflow-wrap: normal; border-radius: 2px 2px 0px 0px;"><div class="js-gist-file-update-container js-task-list-container file-box" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div id="file-var2-f90" class="file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div itemprop="text" class="Box-body p-0 blob-wrapper data type-fortran " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto hidden;"><table class="highlight tab-size js-file-line-container" data-tab-size="8" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 792.8px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-var2-f90-L1" class="blob-num js-line-number" data-line-number="1" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 27.2px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-var2-f90-LC1" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">REAL</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span> alpha, beta, c<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span><span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">10.0</span></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-var2-f90-L2" class="blob-num js-line-number" data-line-number="2" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 27.2px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-var2-f90-LC2" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">INTEGER</span><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">::</span> count, hours, minutes<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span><span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">36</span></font></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><div class="gist-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px rgb(247, 247, 247); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: hidden; color: rgb(88, 96, 105); border-radius: 0px 0px 2px 2px;"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/04b762d832e2559f0514/raw/af273025b4c548e664be9aee493889a3ddd7e93b/var2.f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">view raw</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/04b762d832e2559f0514#file-var2-f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">var2.f90</a>&nbsp;hosted with ❤ by&nbsp;<a href="https://github.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">GitHub</a></font></div></div></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="text-align: right;">اگر بخواهید مقدار ثابتی را تعریف کنید از دستور PARAMETER استفاده می گردد&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700; text-align: right;">PARAMETER ({list of names=value})</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: right;"></font><div id="gist27398119" class="gist" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(51, 51, 51); direction: ltr;"><div class="gist-file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; border-radius: 3px;"><div class="gist-data" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto; overflow-wrap: normal; border-radius: 2px 2px 0px 0px;"><div class="js-gist-file-update-container js-task-list-container file-box" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div id="file-par-f90" class="file" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><div itemprop="text" class="Box-body p-0 blob-wrapper data type-fortran " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: auto hidden;"><table class="highlight tab-size js-file-line-container" data-tab-size="8" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 792.8px; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0.857em 0.587em;"><td id="file-par-f90-L1" class="blob-num js-line-number" data-line-number="1" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); width: 27.2px; min-width: inherit; line-height: 20px; color: rgba(27, 31, 35, 0.3); text-align: right; white-space: nowrap; vertical-align: top; cursor: pointer; user-select: none; background: transparent; max-width: 100%;"></td><td id="file-par-f90-LC1" class="blob-code blob-code-inner js-file-line" style="box-sizing: border-box; padding: 0.857em 0.587em; border: 0px; position: relative; line-height: 20px; vertical-align: top; overflow: visible; color: rgb(36, 41, 46); overflow-wrap: normal; white-space: pre; background: transparent; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">PARAMETER</span> (pi<span class="pl-k" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(215, 58, 73);">=</span><span class="pl-c1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 92, 197);">3.141592</span>)</font></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><div class="gist-meta" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px rgb(247, 247, 247); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; overflow: hidden; color: rgb(88, 96, 105); border-radius: 0px 0px 2px 2px;"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/e0fba19ee1371898d888/raw/d4a4fd1dfd0127b8d99c368b1bd3bb7ddbee3794/par.f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600; float: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">view raw</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://gist.github.com/Ansarina/e0fba19ee1371898d888#file-par-f90" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">par.f90</a>&nbsp;hosted with ❤ by&nbsp;<a href="https://github.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-weight: 600;">GitHub</a></font></div></div></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عبارات ساده (عبارات و عملیات محاسباتی)</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عملگرهایی مانند + ، – ، / (همان ÷ است) و * (همان × است) را می شناسید. عملگر توان در فرترن به شکل ** است.</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولویت محاسبه در عبارات</font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این موضوع که ابتدا کدام محاسبات انجام خواهد شد در پاسخ یک عبارت ریاضی بسیار موثر است. ترتیب محاسبه و اولویت آنها به شکل زیر است:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پرانتز – اگر در عبارات، پرانتز وجود داشته باشد. اول داخلی ترین پرانتز محاسبه خواهد شد و به همین ترتیب عبارات داخل پرانتز اولویت اول را دارند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">توان</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رب و تقسیم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جمع و منها</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای مثال عبارت A*B**n-C/D و (A*(B**n))-(C/D) یکسان هستند. اگر دو عبارت از اولویت یکسانی برخوردار باشند، محاسبه از چپ به راست خواهد بود. برای مثال عبارت A/B*C و (A*B)/C یکسان هستند. لازم است بدانید که حاصل عملیات بین دو اعشار، اعشار است و حاصل عملیات بین دو عدد صحیح، عدد صحیح است؛ حاصل عملیات بین عدد اعشار و عدد صحیح، عدد اعشار است. به عنوان مثال حاصل 1/5 برابر 0 صحیح است، حاصل 1./5. برابر 0.2 اعشار است و حاصل 1d0/1d5 برابر 0.2 مضاعف است. بطور کلی می توان گفت که در محاسبه عبارات اگر تبدیل نوع لازم باشد، متغیرها به متغیر با بالاترین دقت تبدیل می گردند. در استفاده از اعداد دقت کنید، عدد 4 صحیح است، عدد 4. اعشار و عدد 4d0 مضاعف است. برابر قرار دادن مقدار یک متغیر با یک عبارت یکی از ساده ترین عبارات هر زبان برنامه نویسی است.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">variable = expression</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای مثال عبارت ریاضی در فرترن بصورت نوشته می شود و کامپیوتر بعد از محاسبه عبارت سمت راست، مقدار آنرا در متغیر a قرار می دهد. کاربرد پرانتز در عبارات ریاضی به خوانایی بیشتر برنامه و جلوگیری از اشتباه کمک می کند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; font-weight: 500; line-height: 1em; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مقایسه متغیرها</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مقایسه متغیرها به کامپیوتر قدرت تصمیم گیری داده است. متأسفانه فرترن 77 عباراتی مانند &lt;, &gt; و … را به این شکل پشتیبانی نمی کند و بجای آنها مقایسه را با عباراتی چون .EQ. انجام می دهد.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 23px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 26px; text-align: right;"><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.EQ. equal to</font></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.GE. greater or equal to</font></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.GT. greater than</font></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.LE. less than or equal to</font></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.LT. less than</font></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: left;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.NE. not equal to</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">این مشکل در فرترن 90 حل شده است و فرترن 90 علامتهای &lt;، &gt;، &gt;=، &lt;=، == و != را هم پشتیبانی می کند. برای مثال عبارت (A .EQ. B) معادل (A==B) و یک عبارت منطقی است، این عبارت در صورتی صحیح است که مقدار متغیرها با هم برابر باشد. در هر حال حاصل یک عبارت مقایسه ای یک مقدار منطقی خواهد بود که می تواند درست یا اشتباه باشد.</font></p> text/html 2019-10-23T13:13:14+01:00 aeros.ir حسین اتحادی دانلود برنامه GetData Graph Digitizer مناسب برای رقومی کردن نمودارها http://aeros.ir/post/324 <h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: vazir; line-height: 1em; font-size: 30px; color: rgb(51, 51, 51);">دانلود برنامه GetData Graph Digitizer</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">دانلود برنامه GetData Graph Digitizer –&nbsp; برنامه&nbsp;GetDataبرای رقومی کردن نمودارها و قطعه ها است. در بیشتر مواقع لازم است که دادههای اصلی (x، y) از نمودارها بدست بیایند، برای مثال مقادیر علمی اسکن شده یا زمانی که مقادیر داده ها در دسترس نیست. GetData Graph Digitizer اجازه می دهد تا به راحتی اعداد در چنین مواردی را بدست بیاورید.&nbsp;<a href="http://www.sedayejaz.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">خودم</a>&nbsp;از این برنامه برای انجام پایان نامه ام استفاده کردم باید بگم بی نظیره</p><figure id="attachment_2007" aria-describedby="caption-attachment-2007" class="wp-caption alignnone" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px; width: 660px;"><a href="https://www.sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><img alt="رقومی کردن نمودارها دانلود برنامه GetData Graph Digitizer" width="660" height="330" data-srcset="https://sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer.jpg 660w, https://sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" data-src="https://www.sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer.jpg" class="size-full wp-image-2007 ls-is-cached lazyloaded" src="https://www.sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer.jpg" srcset="https://sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer.jpg 660w, https://sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/GetData-Graph-Digitizer-300x150.jpg 300w" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease 0ms;"></a><figcaption id="caption-attachment-2007" class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دانلود برنامه GetData Graph Digitizer</figcaption></figure><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: vazir; line-height: 1em; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51);">رقومی کردن یک فرآیند چهار مرحله ای است:</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">۱_باز کردن یک نمودار<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">۲_مجموعه مقیاس (سیستم مختصات)،<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">۳_رقومی کردن (به صورت خودکار یا دستی) و<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">۴_کپی داده ها به کلیپ بورد، و ذخیره داده با فرمت های&nbsp; TXT، XLS، XML، DXF یا EPS .</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><div class="divider divider-solid" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: thick 0px 0px; border-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://www.sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/04/getdata226.exe" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">دانلود برنامه با لینک مستقیم</a></span></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><div class="divider divider-solid" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: thick 0px 0px; border-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128);"><a href="https://www.sedayejaz.ir/wp-content/uploads/2018/06/Get data software.zip" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">دانلود نسخه کرک شده برنامه</a></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><div class="divider divider-solid" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: thick 0px 0px; border-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://getdata-graph-digitizer.com/download.php" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">دانلود از سایت سازنده</a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><div class="divider divider-solid" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: thick 0px 0px; border-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">:Main features of GetData Graph Digitizer are</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">supported graphics formats are TIFF, JPEG, BMP and PCX</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">two algorithms for automatic digitizing</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">convenient manual digitizing</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">reorder tool for easy points reordering</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">save/open workspace, which allows to save the work and return to it later</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">obtained data can be copied to the clipboard</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">export to the formats: TXT (text file), XLS (MS Excel), XML, DXF (AutoCAD) and EPS (PostScript)</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: vazir; line-height: 1em; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">آموزش ویدیویی</span></h4><div id="15507703847897036" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="padding: 537.825px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: block;"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZbV2/vt/frame" __idm_id__="344853505" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 957px; height: 537.825px;"></iframe></div></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: vazir; font-size: 13px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: vazir; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">∗تصویر پنل بالا مربوط به پایان نامه خانم مهندس خوشنود از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشد.</span></p> text/html 2019-09-28T19:13:15+01:00 aeros.ir حسین اتحادی تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز در ورد http://aeros.ir/post/323 <div class="td-post-header" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;"><header class="td-post-title" style="box-sizing: border-box;"><h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir, Tanha, Roboto, sans-serif; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 0px 0px 7px; font-size: 40px; line-height: 50px; overflow-wrap: break-word;">تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز در ورد</h1><div class="td-module-meta-info" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir, &quot;Open Sans&quot;, arial, sans-serif; font-size: 11px; margin-bottom: 16px; line-height: 1; min-height: 17px;"><div class="td-post-author-name" style="box-sizing: border-box; top: 2px; position: relative; display: inline-block; color: rgb(68, 68, 68);">توسط&nbsp;<a href="https://skillpro.ir/author/zahra/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; margin-right: 3px;">زهرا دایی</a>&nbsp;-</div><div class="td-post-date" style="box-sizing: border-box; top: 2px; position: relative; display: inline-block; color: rgb(68, 68, 68); margin-left: 4px;"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T10:48:20+04:30" style="box-sizing: border-box;">۱۷ تیر, ۱۳۹۷</time></div><div class="td-post-views" style="box-sizing: border-box; float: right; margin-right: 0px; margin-left: 15px;"><i class="td-icon-views" style="box-sizing: border-box; line-height: 17px; text-align: center; display: inline-block; position: relative; font-size: 14px; margin-right: 5px;"></i><span class="td-nr-views-7880" style="box-sizing: border-box; line-height: 15px; vertical-align: top;">30124</span></div></div></header></div><div class="td-post-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; color: rgb(34, 34, 34); margin-top: 21px; padding-bottom: 16px; font-family: Vazir, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 2.2 !important;"><div class="td-post-featured-image" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><a href="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-001011-power-query.png" data-caption="" class="td-modal-image" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(77, 178, 236);"><img width="696" height="440" class="entry-thumb td-animation-stack-type0-1" src="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-001011-power-query-696x440.png" alt="" title="01-001011-power-query" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 26px; display: block; width: auto;"></a></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_top " style="box-sizing: border-box; clear: both; text-align: center;"></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_inline " style="box-sizing: border-box;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;">یکی از دوستان سوال پرسیدند که چگونگی تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز را توضیح دهیم. برای حل این مشکل و همچنین اگر مشکل برعکس تایپ شدن اعداد ممیز دار را دارید گام های زیر را طی کنید:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;">ابتدا تصویر زیر را مشاهده کنید؛ همانطور که میبینید در تصویر به جای ممیز، با کاما قسمت صحیح و اعشاری اعداد جدا شده است. میخواهیم کاما را به ممیز تبدیل کنیم:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;"><img class="alignnone wp-image-7890 size-full td-animation-stack-type0-1" src="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-.png" alt="تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز در ورد" width="1366" height="768" srcset="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-.png 1366w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--600x337.png 600w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--300x169.png 300w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--768x432.png 768w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--1024x576.png 1024w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--696x391.png 696w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--1068x600.png 1068w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/01--747x420.png 747w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-top: 0px; margin-bottom: 21px; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;">1- به تب home میرویم و از قسمت editing، بر روی گزینه replace کلیک میکنیم:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;"><img class="alignnone wp-image-7902 size-full td-animation-stack-type0-1" src="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2.png" alt="تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز در ورد" width="1335" height="182" srcset="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2.png 1335w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-600x82.png 600w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-300x41.png 300w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-768x105.png 768w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-1024x140.png 1024w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-696x95.png 696w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/02-2-1068x146.png 1068w" sizes="(max-width: 1335px) 100vw, 1335px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-top: 0px; margin-bottom: 21px; display: block;">2- در پنجره باز شده، از قسمت find گزینه more کلیک کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 26px; font-size: 16px; margin-top: 0px; line-height: 2.2 !important;"><img class="alignnone wp-image-7903 size-full td-animation-stack-type0-1" src="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/03-1-1.png" alt="تبدیل کاما در اعداد اعشاری فارسی به ممیز در ورد" width="559" height="228" srcset="https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/03-1-1.png 559w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/03-1-1-400x163.png 400w, https://skillpro.ir/wp-content/uploads/2018/07/03-1-1-300x122.png 300w" sizes="(max-width: 559px) 100vw, 559px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-top: 0px; margin-bottom: 21px; display: block;"></p></div> text/html 2018-07-17T18:08:49+01:00 aeros.ir حسین اتحادی تاریخچه روش شبکه بولتزمن http://aeros.ir/post/322 <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">روش شبکه بولتزمن در واقع یک روش محاسباتی است که بر پایه‏‌ی تئوری انرژی جنبشی استوار بوده و ابتدا برای شبیه‌سازی جریان سیال مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع انواع مدل‏‏‌های این روش محاسباتی از تکنیک روش شبکه سلول‌های گازی(</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">LGCA</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">) الگوبرداری شده‌اند. ایده اصلی روش&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">LGCA</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;این است که تعاریف متفاوت در سطح میکروسکوپی می‌‏توانند در سطوح ماکروسکوپی نیز مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از‏ یک مدل سلولی ساده که تنها از قوانین بقای جرم و اندازه حرکت در سطح میکروسکوپی پیروی می‌‏کند و با قرار دادن آن در‏ یک شبکه مناسب، می‌­توان نشان داد که با استفاده از تحلیل چند سطحی<sup>&nbsp;</sup>چپمن-انسکوگ، معادلات ناویر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">استوکس مربوط به سیال با تراکم‌پذیری کم از یک شبکه‌‏ی میکروسکوپی به دست می‌آیند.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">از دیدگاه محاسباتی مزایای مهم زیادی دارد. اول اینکه کاراکتر بولین برای قوانین برخورد به این معنا خواهد بود که این مدل می‏‌تواند از منطق بولین بدون و بدون مشکلات مرتبط با خطاهای گرد کردن استفاده کند. دوم اینکه در این روش مرحله برخورد کاملاً منطقه‌­ای است و بنابراین، استفاده از این روش در سیستم‌هایی باقابلیت پردازش موازی بسیار مناسب است.</span></font></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right; direction: ltr;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">اولین روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;مربوط به مکنامارا و زانتی است و با هدف کاهش پیچیدگی­‌های روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;توسعه داده شد. اولین مدل‌های&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;از شبکه و قوانین برخورد مشابه با&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;استفاده می­‌کردند و فقط اعداد بولین روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;با توابع توزیع ذرات&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">جایگزین شده­ بودند.</span></font></p><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; line-height: 16.5px;"><div><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">هر دو روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">مثال‌‏هایی برای دیدگاه پایین به بالا برای مدلسازی هستند که در آن‌ها ‏یک مدل گسسته میکروسکوپی بر محاسبات حاکم است. روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">بدون شرط پایدار بوده و روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LBM&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">پایداری مناسبی دارد. به دست آوردن خواص ماکروسکوپی از مدل میکروسکوپی نیازمند ‏یک دسته تحلیل دقیق چند سطحی می­باشد که لازمه آن داشتن دقت و تجربه بالایی می­‌باشد.</span></span></font></div></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 19.5px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">به‌طور کلی الگوریتم روش شبکه بولتزمن دارای ویژگی‌هایی است که آن را از روش‌های عددی سنتی مربوط به حل میدان جریان متمایز می‌نماید. برخی از آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:</span></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2">1-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp; &nbsp; 1-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">جمله جاب­جایی درروش شبکه بولتزمن خطی می­‌باشد که این موضوع متفاوت با معادلات ناویر استوکس است.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">2-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">2- فشار درروش شبکه بولتزمن توسط معادله حالت به دست می­‌آید درحالی‌که در حل معادلات ناویر استوکس فشار با تبدیل معادله پیوستگی به رابطه­‌ای برای تصحیح فشار استخراج می­‌گردد که این امر مستلزم استفاده از الگوریتم‌های تکرار و اعمال ضرایب زیر تخفیف می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;"><span style="line-height: 19.5px;">3- در مقایسه با روش‌هایی نظیر&nbsp;</span><span style="line-height: 19.5px;">DSMC</span></span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; line-height: 19.5px;">، روش شبکه بولتزمن از جهت‌های حرکت محدودتری استفاده می­‌نماید که باعث کد نویسی و هزینه محاسباتی کمتر می­‌شود.</span></font></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: 0in;"><span lang="FA" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2">با وجود مزایای زیاد، این روش دارای نقاط ضعف نیز می‌باشد که از جمله می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود:</font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">1-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">1- ضعف در مدل‌سازی جریان‌های چند فازی گاز-مایع با اختلاف چگالی و یا اختلاف گرانروی زیاد بین فازها.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">2-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">2- ضعف در شبیه‌سازی جریان‌هایی با اعداد ماخ بالا.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">3-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">3- ضعف در مدل نمودن هندسه با مرزهای منحنی.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">با این وجود در سال‌های اخیر گام‌های ارزشمندی جهت رفع نواقص فوق انجام شده است که دستاوردهای چشمگیری را به همراه داشته است.</span>&nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2"><br></font></span></div> text/html 2018-03-08T16:02:55+01:00 aeros.ir حسین اتحادی دانشجویان رشته هوافضا http://aeros.ir/post/320 با سلام ، کلیه دانشجویان اینجانب جهت مشاهده تمارین روی درس مربوط به خودشان کلیک کنند :<div><br></div><div>درس مکانیک سیالات</div><div><br></div><div>درس ترمودینامیک</div><div><br></div><div>درس آیرودینامیک 1</div><div><br></div><div>درس آیرودینامیک 2</div><div><br></div><div>درس مقدمه ای بر هوافضا</div><div><br></div><div>درس انتقال حرارت</div> text/html 2018-02-21T16:50:31+01:00 aeros.ir حسین اتحادی نحوه کار کرد موتور های جت http://aeros.ir/post/318 <b style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">موتورهای جت به چند دسته اساسی تقسیم می شوند:&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></b><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوفن Turbo Fan&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوجت Turbo Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوپراپ Turbo Prop&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• پالس جت Pulse Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• پرشر جت Pressure Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• رم جت Ram Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• سکرام جت Scram Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در حقیقت، تمام موتورهای جت که توربین دارند، نوع پیشرفته تری از همان موتورهای توریبن گازی هستند که در زمان های دورتر استفاده می شده است. از موتورهای توربین گازی بیشتر برای تولید برق نه تولید نیروی رانش استفاده می شود. موتورهای جت کلاً بر پایه ی موارد زیر کار می کنند: هوا از مدخل وارد موتور جت شده و سپس با چرخاندن توربین نیروی لازم را برای مکش هوا برای سیکل بعدی آماده کرده و خود از مخرج خارج می شود. در این حالت فشار و سرعت هوای خروجی، بدون در نظر گرفتن اصطکاک، با سرعت و فشار هوای ورودی برابر است. سیکل کاری موتورهای جت پیوسته است، این بدین معناست که هنگامی که هوا وارد کمپرسور می گردد، به سوی توربین عقب موتور رفته و آن را نیز همراه با خروج خود به حرکت در می آورد، یعنی نیروی لازم برای مکش در حقیقت به وسیله توربین انتهایی موتور تولید شده است و بدین گونه است که همزمان با ورود هوا به کمپرسور، توربین نیز به وسیله نیروی تولید شده توسط سیکل قبلی در حال چرخش است و نیروی آن صرف چرخاندن کمپرسور می شود. در این فرآیند، دوباره نیروی تولید شده توسط این سیکل به توربین داده شده و توربین نیروی لازم جهت ادامه کار را فراهم می آورد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><img height="207" alt="" hspace="0" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/06/41266%20(1).jpg" width="481" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">موتور توربوفن با ضریب کنار گذر پایین F-119 پرات اند ویت</p> text/html 2018-01-12T23:03:42+01:00 aeros.ir حسین اتحادی جرم اتمی و عدد جرمی http://aeros.ir/post/317 <div>در تعریف می توان گفت جرم اتمی&nbsp; یک عنصر، جرم یک اتم آن بر اساس یک دوازدهم جرم اتم کربن ۱۲ است.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای درک این تعریف این مقاله را تا انتها بخوانید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای آنکه بتوان خواص فیزیکی و شیمیایی عنصری را بررسی کرد بایستی بتوان جرم اتم ها یا مولکول های آن عنصر را اندازه گرفت. با توجه به اندازه کوچک اتم ها نمی توان برای این منظور از وسایل متداول اندازه گیری نظیر ترازو استفاده کرد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از این رو دانشمندان در صدد برآمدند جرم نسبی اتم ها را با در نظر گرفتن یک واحد استاندارد تعریف کنند. این مقیاس استاندارد، یکای جرم اتمی نامیده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یکای جرم اتمی چیست؟&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یکای جرم اتمی معادل یک دوازدهم جرم اتم کربن است. یعنی اگر یک اتم کربن ۱۲ را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت یک واحد جرم اتمی تعریف می شود که با نماد amu مشخص می گردد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>محاسبه جرم اتمی:&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همان طور که گفتیم برای محاسبه جرم اتم عناصر از مقیاس یک دوازدهم اتم کربن استفاده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مثلا اگر جرم اتمی عنصری ناشناخته ۷ باشد بدین معنا است که جرم اتمی&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-01-10T17:55:20+01:00 aeros.ir حسین اتحادی انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک http://aeros.ir/post/315 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: white; background: green;">آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: white;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(172, 228, 48); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;">فرایندهای برگشت ناپذیر و آنتروپی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اگر یک فرایند برگشت ناپذیر خود به خود در مسیر اشتباه اتفاق بیافند، ما متحیر خواهیم شد. اما هنوز این اتفاقات قانون پایستگی انرژی را نقض نمی کند. برای مثال اگر شما دست خود را به یک فنجان قهوه بچسبانید، متحیر می شود اگر دست شما سرد تر و فنجان قهوه گرم تر شود. روشن است که این یک مسیر اشتباه برای انتقال انرژی است، اما انرژی کل سیستم بسته (دست + فنجان قهوه) با انرژی کل فرایندی که در مسیر درست انجام شود یکسان است. بنابراین تغییر انرژی یک سیستم بسته، به جهت انجام فرایندهای برگشت ناپذیر بستگی ندارد. بلکه جهت انجام فرایند به ویژگی های دیگری</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;تغییر در آنتروپی سیستم&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;که به آن خواهیم پرداخت بستگی دارد. اصل آنتروپی:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اگر یک فرایند برگشت ناپذیر در یک سیستم بسته رخ بدهد، آنتروپی سیستم همیشه افزایش می یابد، هرگز کاهش پیدا نمی کند.</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">"</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">آنتروپی از این جهت با انرژی فرق دارد که از قانون پایستگی پیروی نمی کند. انرژی یک سیستم بسته پایسته است اما برای فرایند های برگشت ناپذیر آنتروپی سیستم بسته افزایش پیدا می کند. دو روش هم ارز برای تعریف تغییر در آنتروپی سیستم وجود دارد: (1) توسط دمای سیستم و انرژی که سیستم به شکل گرما بدست می آورد یا از دست می دهد. (2)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">با محاسبه تعداد راه های چینش اتم ها یا مولکول ها تشکیل دهنده ی سیستم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: rgb(172, 228, 48);">تغییر در آنتروپی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">انبساط آزاد گاز کامل را درنظر بگیرید. شکل20-1. اگر ما شیر را باز کنیم، گاز برای پر کردن مخزن خالی هجوم می برد و بی درنگ به حالت نهایی</span><i><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Cambria, serif;">f</span></i><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;می رسد. این یک فرایند برگشت ناپذیر است؛ همه ی مولکول های گاز هرگز به طرف چپ مخزن باز نمی گردند. نمودار&nbsp;</span><em><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Cambria, serif;">P-V</span></em><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;این فرایند در شکل20-2 کشیده شده است. فشار و حجم ویژگی های حالت هستند چون فقط به حالت گاز بستگی دارند و به چگونگی رسیدن به آن حالت بستگی ندارد. دیگر ویژگی های حالت، دما و انرژی است. ما اکنون فرض می کنیم که گاز یک ویژگی حالت دیگر دارد و آن آنتروپی است. بعلاوه، تغییر در آنتروپی سیستم در حین فرایند را به صورت زیر تعریف می کنیم:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">(1-20) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://www.physicsteach.ir/images/20_files/image001.gif" alt="" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; border: 0px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.1111px; line-height: 15.808px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Mitra"><span style="font-size: 17.3333px;">بقیه در ادامه مطلب ...</span></font></p> text/html 2018-01-10T17:43:28+01:00 aeros.ir حسین اتحادی چند اصطلاح ترمودینامیکی http://aeros.ir/post/312 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>فرایند برگشت‌ناپذیر</b>&nbsp;(به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی" title="زبان انگلیسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انگلیسی</a>:&nbsp;<span lang="en">Irreversible process</span>) در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/ترمودینامیک" title="ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ترمودینامیک</a>&nbsp;استفاده شده و کاربرد دارد. در ترمودینامیک هروقت دگرگونی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/حالت_ترمودینامیکی" title="حالت ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حالات ترمودینامیکی</a>&nbsp;در سیستم یا محیط اطراف روی دهد نمی‌توان بدون اتلاف انرژی آن را دقیقاً به حالت نخست برگرداند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">سیستم در فرایند برگشت‌ناپذیر می‌تواند به حالت اولیه برگردد ولی عدم بازگشت در محیط اطراف است که قابلیت بازگشت به شرایط اولیه را ندارند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">فرایندها&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آنتروپی" title="آنتروپی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آنتروپی</a>&nbsp;جهان را افزایش می‌دهند ولی به دلیل اینکه تابع آنتروپی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/تابع_حالت" title="تابع حالت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تابع حالت</a>&nbsp;است تغیرات آنتروپی در فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر یکسان ایجاد می‌گردد. با استفاده از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون_دوم_ترمودینامیک" title="قانون دوم ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قانون دوم ترمودینامیک</a>&nbsp;می‌توان برگشت‌پذیری یا ناپذیری فرایند را تعیین کرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">تمام فرایندها در طبیعت برگشت‌ناپذیر هستند. در هر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/سیستم_ترمودینامیکی" title="سیستم ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سیستم ترمودینامیکی</a>&nbsp;که در آن یکی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/حالت_ترمودینامیکی" title="حالت ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حالت‌های ترمودینامیکی</a>&nbsp;تغیر کند حتی در صورت برگشت دوباره به آن حالت پیکربندی و ساختار (به عنوان نمونه: محل جای‌گیری) اتم‌های موجود در آن سیستم تغییر کرده‌است که همین تغییرِ کم موجب هدررفتن انرژی و اصطلاحاً&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/برگشت‌ناپذیری" title="برگشت‌ناپذیری" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">برگشت‌ناپذیری</a>&nbsp;در سامانه می‌شود که برگشت به حالت نخست را غیرممکن می‌سازد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">بسیاری از فرایندهای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/زیست‌شناسی" title="زیست‌شناسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زیست‌شناسی</a>&nbsp;که نخست برگشت‌پذیر فرض می‌شدند در واقع از دو فرایند برگشت‌ناپذیر تشکیل شده‌اند. فرض می‌شد که یک آنزیم پیشبرد فرایندها و برگشت تغییرات شیمیایی را به طور برگشت‌پذیر انجام می‌دهد که تحقیقات در آینده روشن ساخت برای انجام این واکنش نیاز به تولید ۲ آنزیم با آن ساختار و انجام فرایند برگشت‌ناپذیر است.</p><table class="vertical-navbox nowraplinks plainlist" style="font-size: 12.32px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; float: left; clear: left; width: 22em; margin: 0px 1em 1em 0px; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em; border-spacing: 0.4em 0px; text-align: center; line-height: 1.4em;"><tbody><tr><td style="text-align: left; font-size: 14.168px; padding-top: 0.6em;"><div class="plainlinks hlist navbar mini" style="display: inline; font-size: 12.4678px;"><ul style="list-style: none none; margin: 0px; padding: 0px; line-height: inherit; display: inline; white-space: nowrap;"><li class="nv-view" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/الگو:ترمودینامیک" title="الگو:ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span title="این الگو را مشاهده کنید">ن</span></a></li><li class="nv-talk" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/بحث_الگو:ترمودینامیک" title="بحث الگو:ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 43, 184); background: none;"><span title="بحث دربارهٔ این الگو">ب</span></a></li><li class="nv-edit" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a class="external text" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=الگو:ترمودینامیک&amp;action=edit" style="text-decoration-line: none; color: rgb(102, 51, 102); background: none !important; padding: 0px !important;"><span title="این الگو را ویرایش کنید">و</span></a></li></ul></div></td></tr></tbody></table><div class="thumb tleft" style="float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 13.16px; text-align: center; overflow: hidden; width: 222px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adiabatic-irrevisible-state-change.svg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/220px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png" width="220" height="185" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/330px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/440px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png 2x" data-file-width="490" data-file-height="412" style="border: 1px solid rgb(200, 204, 209); vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><div class="magnify" style="float: left; margin-right: 3px; margin-left: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:Adiabatic-irrevisible-state-change.svg" class="internal" title="بزرگ‌کردن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: linear-gradient(transparent, transparent), url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" standalone="no" ?=""> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 11 15" width="15" height="11"> <g id="magnify-clip" fill="#fff" stroke="#000"> <path id="bigbox" d="M9.491 1.865h-10.99v7.919h10.99z"></path> <path id="smallbox" d="M12.499 6.868h-5.943v4.904h5.943z"></path> </g> </svg> "); display: block; text-indent: 15px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 15px; height: 11px; user-select: none;"&gt;</a></div><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/فرایند_بی‌دررو" title="فرایند بی‌دررو" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فرایند بی‌درروی</a>&nbsp;غیرقابل برگشت: اگر سیلندر عایق بی‌نقص باشد، حالت ابتدایی سمت چپ بالا پس از تغییر به حالت سمت راست بالا دیگر قابل دسترسی نخواهد بود. به جای آن، حالتی که در سمت چپ پایین قرار دارد زمانی که قصد برگشت به فشار اصلی را دارد فرض می‌شود زیرا انرژی به گرما تبدیل شده‌است.</div><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><br></div></div></div> text/html 2018-01-06T00:46:39+01:00 aeros.ir حسین اتحادی تبدیل زبان های برنامه نویسی به یکدیگر http://aeros.ir/post/311 <div class="post-text" id="box-single-text" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; font-size: 12px; line-height: 26.4px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام خدمت دوستان عزیز ممکنه تکه کدی که با&nbsp;<a href="https://itpro.ir/gotorel/video/109" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 103, 180); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; outline: none !important;">سی شارپ</a>&nbsp;نوشته اید را بخواهید بدانید معادلش به زبان VB یا&nbsp;<a href="https://itpro.ir/gotorel/video/2857" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 103, 180); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; outline: none !important;">Python</a>&nbsp;و ... چی میشه&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="content-image" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://itpro.ir/resources/images/ccc78f217f1b464d98fa977953516aba" data-src="https://itpro.ir/resources/images/ccc78f217f1b464d98fa977953516aba" alt="Image" class="content-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 80%; width: auto; height: auto;"></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;">برای این کار در سایت مورد نظر پس از تایپ کد در قسمت چپ صفحه و انتخاب زبان مورد نظر(زبان مبدا) سپس در سمت چپ صفحه زبانی رو که میخواهید کد بهش تبدیل شه (زبان مقصد) رو انتخاب کنید و در نهایت دگمه Convert رو بزنید&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="content-image" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://itpro.ir/resources/images/586a2623f4694711af03d4cff5355296" data-src="https://itpro.ir/resources/images/586a2623f4694711af03d4cff5355296" alt="Image" class="content-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 80%; width: auto; height: auto;"></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="padded20px" style="box-sizing: border-box; padding: 20px;"></div><div class="text-center" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><a href="https://www.varycode.com/" class="btn btn-green" style="box-sizing: border-box; background: rgb(40, 155, 95); color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; display: inline-block; padding: 5px 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.42857; white-space: nowrap; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; user-select: none; border: 1px solid transparent; border-radius: 4px; box-shadow: rgb(27, 132, 79) 0px 3px 0px; height: 30px; outline: none !important;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشاهده لینک</font></a></div><div style="font-family: IranSans;">منبع : itpro.ir</div></div>