حسین اتحادی شنبه 16 بهمن 1389 04:53 ب.ظ نظرات ()

www.sem-mec.sub.ir 

الو سلام منزل خداست؟

این منم مزاحمی که آشناست...

هزار دفعه دلم این شماره را گرفته است

ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست...

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است

به ما که میرسد٬ حساب بنده هایتان جداست؟

الو....

دوباره قطع و وصل شد!

خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟؟؟

چرا صدایتان نمیرسد ؟کمی بلند تر٬

صدای من چطور؟خوب و صاف و واضح و رساست؟

اگر اجازه میدهی برایت درد دل کنم...

شنیده ام که گریه بر تمام درد ها شفاست!

دل مرا بخوان به سوی خود تا سبک شوم٬

پناهگاه این دل شکسته خانه شماست...

الو٬ مرا ببخش٬ باز مزاحمت شدم٬

دوباره زنگ میزنم٬ دوباره...

تا خدا خداست!

تا خدا خداست!