حسین اتحادی شنبه 17 اسفند 1392 12:39 ب.ظ نظرات ()
به دنبال خدا نگرد 
خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست
خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست
خدا آنجا نیست ..
به دنبالش نگرد
خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست 
در قلبی است که برای تو می تپد
خدا آنجاست ..
خدا در دستی است که به یاری می گیری 
در قلبی است که شاد می کنی
در لبخندی است که به لب می نشانی ..
خدا در بتکده و مسجد نیست
این قدر نگرد ..