تبلیغات
مهندسی مکانیک و هوافضا - كتب و جزوات آموزش نرم افزار مطلب ( متلب ) ( فارسی ) MATLAB FARSI
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
كتب و جزوات آموزش نرم افزار مطلب ( متلب ) ( فارسی ) MATLAB FARSI

www.semnan-mechanic.tk

 

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

X کتابها و جزوات عمومی متلب    Pharsi parsi Farsi

۱- كتاب آموزش مطلب به كوشش برمكی، ویرایش دوم ، در ۲۰۴ صفحه وحجم ۵۸/۳ مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی) و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۴۲/۴ مگ pdf .دانلود کنید. (لینک کمکی) ( با تشکر از مهندس برمکی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند ) و لینک ویرایش نخست این کتاب به کوشش مشکی باف و برمکی در ۱۰۳ صفحه و حجم ۴۴/۲ مگ pdf . دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲- *کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۹۸/۳ مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی) و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۴/۱۰ مگ pdf . دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳- كتاب کارور مطلب به كوشش خرمی، در ۱۷۳ صفحه به همراه بیش از ۱۲۰ سئوال، تمرین و پاسخ ـ بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای ـ حجم ۹۶/۱۴ مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی) و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۹۹۱/۱۶ مگ pdf . دانلود کنید. (لینک کمکی) ( با تشکر از مهندس رامین خرمی اجیرلو که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند)

۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۲۷۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش جعفری در ۱۰۶ صفحه وحجم ۵۴/۱ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۶- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۹- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۰- جزوه آموزش متلب به كوشش کرامت در ۲۶ صفحه وحجم ۹۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی) (با تشکر از مهندس سعید کرامت که فایل جزوه را در اختیار این وب قرار دادند )

۱۱- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش سپاس یار در ۳۳ صفحه و حجم ۰۱/۱ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۳- جزوه آموزش مطلب به كوشش هاشمی در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش نظری در ۴۴ صفحه وحجم ۱۳/۱ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش علوی زاده در ۲۹ صفحه وحجم ۷۹/۲ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۶- جزوه آموزش مطلب به كوشش سلماسی در ۲۸ صفحه وحجم ۳۱۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۱۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش خالقی در ۲۱ صفحه وحجم ۴۸۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

X اسلایدها و پاورپوینتهای آموزش متلب

۱۸- اسلاید کلاس آموزش مطلب (فارسی) به كوشش طیبی در ۲۲۷ اسلاید (۱۳ فصل) وحجم ۴۴/۵ مگ ppt. دانلود کنید. rar (لینک کمکی)

۱۹- اسلاید کلاس آموزش مطلب (فارسی) به كوشش موسوی در ۱۷۰ اسلاید و حجم ۹۲/۴ مگ ppt دانلود کنید. rar (لینک کمکی)

۲۰- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش تیزمغز در ۱۰۵ اسلاید (۶ فصل) وحجم ۷۲/۵ مگ ppt. دانلود کنید. rar (لینک کمکی)

۲۱- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دیانت در ۶۶ اسلاید وحجم ۹۸۹/۰ مگ ppt. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۲-اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش صدقی در ۷۳ اسلاید وحجم ۵۰۸/۱ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۳- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۱/۰ مگ ppt. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۴- اسلاید مقدماتی آموزش مطلب (فارسی) به كوشش سلماسی در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۲/۰ مگ ppt. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۵- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش احمدی پژوه در ۷۴ اسلاید وحجم ۱۴/۲ مگ ppt. دانلود کنید. (لینک کمکی) و یا ۲۷۶/۱ مگ rar. (لینک کمکی)

۲۶- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش کیانی در ۷ مجموعه ppt. حجم به مگ: (Introduction 3.074) - (Basic Operations 2.448) - (2D graphs 5.266) - (Plotting Tools 4.026) - (Programming 4.718) - (Solving Advanced Math 1.948) - (TAYLOR SERIES 1.632) و کل مجموعه به صورتrar و حجم ۶۵۴/۱۶ دانلود کنید. (لینک کمکی) مجموعه مبانی متلب در ۳۴/۳ مگ دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۷- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش دانشگاه علم و صنعت در ۱۱۲ اسلاید وحجم ۷۸۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید. rar (لینک کمکی)

۲۸- اسلاید مطلب در سیستمهای کنترل خطی به کوشش شاهدی در ۲۶ اسلاید و حجم ۹۴۸/۰ مگ pps . دانلود کنید. (لینک کمکی)

۲۹- اسلاید مطلب در پردازش تصاویر دیجیتال به کوشش طیبی در ۵۴ اسلاید و حجم ۸۶۰/۲ مگ pps .دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۰- اسلاید بهبود تصویر در حوزه فرکانس به کوشش دانشگاه علم و صنعت در ۴۹ اسلاید و حجم ۶۰۱/۳ مگ pps. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۱- اسلاید آشنایی با GUI در متلب به کوشش اکبری در ۲۵ اسلاید و حجم ۵۳۴/۰ مگ PPT. دانلود کنید. (لینک کمکی)

X سمبلیک در متلب

۳۲- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به كوشش خالقی و رمضان زاده در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۲/۲ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)( با تشکر از مهندس خالقی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند )

X کنترل و متلب

۳۳- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک)+ M-Files به كوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۷/۰ مگ RAR. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۴- جزوه آموزش سیستم استنتاج فازی در مطلب به كوشش برجی در ۸ صفحه و حجم ۳۲/۱مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

- بخش اسلایدها و نیز انتهای این پست (کتب کنترل خطی) را هم مرور نمایید.

X سیمولینک متلب شبیه سازی

۳۵- جزوه مقدماتی سیمولینک متلب به کوشش احمدپور در ۱۹صفحه وحجم ۲۶۴/۰مگ pdf.دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۶- جزوه سیمولینک متلب در ۳۰صفحه و حجم ۷۱۴/۰مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۷- جزوه سیمولینک متلب به کوشش نیکوبین در ۱۰صفحه و حجم ۵۷۳/۰مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۸- اسلاید symulink در مطلب به کوشش حیدری در ۵۵ اسلاید و و حجم ۲۰۹/۷مگ rar. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۳۹- جزوه مجموعه دستورات جبر خطی در مطلب (رشته برق و ریاضی) به كوشش شقاقی و گرجی در ۴۹ صفحه وحجم ۴۰۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

X برنامه نویسی در مطلب 

۴۰- جزوه مقدماتی برنامه نویسی متلب به کوشش قدس در ۲۴ صفحه و حجم ۰۷۵/۱ مگ pdf.دانلود کنید. (لینک کمکی)

GUI X

۴۱-جزوه مقدماتی GUI متلب+ام فایل به کوشش سپاس یار در۱۱صفحه وحجم۴۷۲/۰مگrar دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۲- جزوه رابط گرافیکی برای کاربر (GUI) به کوشش حسیبی در ۵۴ صفحه و حجم ۶۶۴/۰مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۳- جزوه آموزش GUI به کوشش آیتی نیا در ۲۰ صفحه و حجم ۹۰۶/۰مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش GUI متلب به کوشش محامی در ۷ صفحه وحجم ۹۵۱/۰مگpdf دانلود کنید. (لینک کمکی)

در این زمینه کتاب برمکی ویرایش دوم (برنامه نویسی GUI)، کتاب همت آبادی فصل ۱۴ (واسط گرافیکی کاربر) و نیز جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفیدند. در بخش اسلایدها هم پاورپوینتی در این مورد وجود دارد.

X پردازش تصویر در متلب

۴۵- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) به كوشش جعفرنژاد قمی در ۶۵ صفحه وحجم ۳۸/۳ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۶- جزوه آموزش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB به کوشش گروه رباتیک دانشگاه پیام نور قم در ۵۱ صفحه و حجم ۳۹۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۷- جزوه ی مقدمه ای بر اصول مطلب، پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی، به کوشش راستی در ۳۸ صفحه و حجم ۳۸۲/۶ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی) و لینک rar این جزوه با حجم ۶۳۵/۲ مگ دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۸- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در MATLAB به کوشش کنعانی در ۱۲ صفحه و حجم ۷۳۶/۰ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۴۹- مجموعه آموزشی مبانی پردازش تصویر و پردازش تصویر در مطلب به کوشش شریف یزدانیان در ۱۲۰ اسلاید و حجم ۶۰۶/۲ مگ به صورت pdf و به زبان انگلیسی. دانلود کنید. (لینک کمکی)

- بخش اسلایدها را هم مرور نمایید.

X منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی

۵۰- جزوات (۵ جزوه) کوتاه در زمینه منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در ۵۳ صفحه و حجم ۲۲۳/۱ مگ rar دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۱- اسلاید آشنایی با شبکه های عصبی (انگلیسی) به كوشش کیانی در ۴ مجموعه ppt و ۳۹۷ صفحه پاورپوینت. حجم ۸۵۹/۱۶ مگ rar دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۲- جزوه جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در مطلب به کوشش غیور در ۳۰ صفحه و حجم ۰۷۰/۷ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۳- اسلاید کلاس آموزش شبکه عصبی دانشگاه خواجه نصیر به کوشش تشنه لب در ۳۲۲ اسلاید و حجم ۱۶/۹ مگ pptx. دانلود کنید. (لینک کمکی)

- انتهای این پست (کتب هوش مصنوعی) را هم مرور نمایید.

X محاسبات عددی و ریاضیات در متلب

۵۴- کتاب آموزشی Matlab در محاسبات عددی به کوشش سرفراز در ۱۱۷ صفحه و حجم ۱/۵ مگ pdf. دانلود کنید. (لینک کمکی) و به صورت rar به حجم ۲۱/۴ مگ دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۵- جزوه حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل معمولی با نرم افزار متلب (ODE) به کوشش سرفراز در ۱۹ صفحه و حجم ۹۸۷/۱ مگ pdf دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۶- جزوه حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (PDE) توسط مطلب به کوشش سرفراز در ۳۳ صفحه و حجم ۳۶/۱ مگ pdf دانلود کنید. (لینک کمکی)

۵۷- جزوه مقدمه ای بر متلب و ریاضیات به کوشش سایت مهندسی سازه در ۴۶ صفحه و حجم ۵/۰ مگ pdf دانلود کنید. (لینک کمکی)

X "دوازده جزوه (یا پاور پویت power point ) زیر در درجه دوم اهمیت قرار دارند پیشنهاد می کنم پس از مطالعه مراجع بالا در صورت علاقه مندی سری هم به این ۱۲ جزوه بزنید. شاید دیدن نکته ای با بیانی دیگر خالی از لطف نباشد."

۵۸- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش گلی و شفاعی در ۱۶ صفحه وحجم ۰۲۵/۲ مگ pdf . دانلود کنید.

۵۹- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به كوشش جهاد در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

۶۰- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

۶۱- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۹صفحه وحجم ۴۸۶/۰ مگ pdf (ضعیف) دانلود کنید.

۶۲-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش حاجی زاده در۳۶صفحه وحجم۱مگrar.دانلود کنید.

۶۳-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش نحوی در۱۲صفحه وحجم۴۳۷/۰مگpdf. دانلود کنید.

۶۴-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش ستوده در ۱۵صفحه و حجم۱۸۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۶۵- جزوه مقدماتی و خلاصه آشنایی با دستورات کلیدی مطلب به کوشش سایت مهندسی شیمی ایران در ۱۴صفحه و حجم ۲۶۳/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۶۶- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۱۶ اسلاید وحجم ۲۵۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۶۷- جزوه کاربرد مطلب در ریاضیات عمومی ۱و۲ به کوشش سرافراز در ۱۲صفحه و حجم۶۵۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۶۸- اسلاید مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۲۹ اسلاید وحجم ۱۵/۴ مگ ppt. دانلود کنید.

۶۹- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش صدیق و کارگزار در ۵۹ اسلاید وحجم ۵۲۲/۲ مگ pptدانلود کنید.

۷۰- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دانش در ۲۹ اسلاید وحجم ۲۷۷/۰ مگ ppt. دانلود

منبع : www.matlabtrainings.blogfa.comمرتبط با: متلب ( MATLAB ) ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
vvstooma جمعه 30 فروردین 1398 10:04 ق.ظ
http://genericviragaonline.com/# - generic viagra online reviews tadalafil cialis <a href="http://genericviragaonline.com/#">is there a generic pill for viagra</a>
byjswalm جمعه 30 فروردین 1398 06:40 ق.ظ
http://canadabuyeds.com/ - buy viagra from canada tadalafil cialis <a href="http://canadabuyeds.com/#">buy real viagra online cheap</a>
bbthycle پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:38 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - order generic viagra online tadalafil generic <a href="http://onlineviagenfox.com/#">online pharmacy viagra review</a>
avtcinee پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:12 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - viagra online reddit cheap viagra online <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">best place to buy generic viagra online</a>
wxzdrata پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:02 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - viagra online pharmacy cheap buy viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap viagra paypal</a>
vavJogma پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:33 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - best online pharmacy to buy viagra new viagra <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">buy cheap viagra online next day delivery</a>
bgdAlkab پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:24 ق.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - best buy viagra online viagra from india <a href="http://buyviagaraonline.com/#">best website to buy viagra online</a>
bbibiork چهارشنبه 28 فروردین 1398 11:04 ب.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - daily cialis online cialis for sale <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">safe cialis online</a>
badGopay چهارشنبه 28 فروردین 1398 10:41 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - generic viagra in canada tadalafil reviews <a href="http://genericvigaria.com/#">what does a generic viagra pill look like</a>
hhaRaine چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:42 ب.ظ
http://genericcilaken.com/ - generic cialis walmart cialis soft tabs <a href="http://genericcilaken.com/">generic cialis no prescription</a>
llltooma چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:53 ق.ظ
http://cheapnowaaaa.com/ - cheap viagra without a prescription discount viagra online <a href="http://cheapnowaaaa.com/">viagra pills cheap online</a>
http://www.gem86.com/quienes-somos چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:39 ق.ظ
ブルガリ時計コピーブランド腕時計N級品 通販、精巧に作られたのコピー腕時計
oloswalm چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:24 ق.ظ
http://cheapciljrd.com/ - cheap generic cialis canadian pharmacy tadalafil <a href="http://cheapciljrd.com/">cheap cialis fast shipping</a>
gttcinee سه شنبه 27 فروردین 1398 03:46 ب.ظ
http://greengenericjen.com/ - how much does generic viagra cost cialis price <a href="http://greengenericjen.com/">generic viagra online canadian pharmacy</a>
nzwhycle سه شنبه 27 فروردین 1398 02:15 ب.ظ
http://buyjeacialonline.com/ - cialis canada buy online free viagra samples <a href="http://buyjeacialonline.com/">cialis online no prescription</a>
bdxdrata سه شنبه 27 فروردین 1398 01:25 ب.ظ
http://buycildjea.com/ - buy cialis online reddit viagra information <a href="http://buycildjea.com/">buy cialis europe</a>
mmoJogma سه شنبه 27 فروردین 1398 05:20 ق.ظ
http://genericjojos.com/ - is generic viagra real buy viagra online without prescription <a href="http://genericjojos.com/">generic viagra 120mg</a>
nitAlkab سه شنبه 27 فروردین 1398 12:54 ق.ظ
http://onlinewwwmen.com/ - viagra buy online cialis tadalafil <a href="http://onlinewwwmen.com/">where can i buy viagra online</a>
mmibiork دوشنبه 26 فروردین 1398 08:39 ب.ظ
http://onlinecilkrd.com/ - where to buy cheap cialis online tadalafil 20 mg <a href="http://onlinecilkrd.com/">5mg cialis online uk</a>
qfuGopay دوشنبه 26 فروردین 1398 08:01 ب.ظ
http://onlinesslviaqra.com/ - buying viagra online reviews where to buy viagra online <a href="http://onlinesslviaqra.com/">where can i buy viagra online safely</a>
bfsRaine یکشنبه 25 فروردین 1398 07:43 ب.ظ
http://drugstoresydik.com/ - canadian pharmacy ratings buy viagra online <a href="http://drugstoresydik.com/">canada drugs laws</a>
bsfcinee یکشنبه 25 فروردین 1398 12:01 ب.ظ
http://cheapviagrafasg.com/ - buy cheap viagra online next day delivery cialis 20 mg <a href="http://cheapviagrafasg.com/">cheap genuine viagra</a>
bddJogma یکشنبه 25 فروردین 1398 01:01 ق.ظ
http://onlinevigra.com/ - viagra online prescription buy viagra online <a href="http://onlinevigra.com/">safest place to buy viagra online</a>
bdcswalm شنبه 24 فروردین 1398 10:44 ب.ظ
http://onlinepharmacybvyk.com/ - canadian pharmacies buy viagra canada <a href="http://onlinepharmacybvyk.com/">best canadian pharmacy</a>
jmiAlkab شنبه 24 فروردین 1398 08:28 ب.ظ
http://viagrageneric7k.com/ - cheapest generic viagra no prescription purchase cialis <a href="http://viagrageneric7k.com/">purple viagra generic</a>
bfsbiork شنبه 24 فروردین 1398 04:04 ب.ظ
http://vigraformen.com/ - buy cialis generic generic cialis online <a href="http://vigraformen.com/">when will generic viagra be available</a>
bbxGopay شنبه 24 فروردین 1398 03:25 ب.ظ
http://onlineviagrayvrj.com/ - viagra online canada free viagra samples <a href="http://onlineviagrayvrj.com/">viagra online cheap</a>
fbhhycle شنبه 24 فروردین 1398 10:20 ق.ظ
http://erectiledysfunctionnfsc.com/ - canada drugs coupon pharmacy viagra <a href="http://erectiledysfunctionnfsc.com/">canadian pharmacies</a>
fbgdrata شنبه 24 فروردین 1398 08:54 ق.ظ
http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - modafinil online pharmacy viagra women <a href="http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/">canadian pharmacy online</a>
bfabex شنبه 24 فروردین 1398 06:30 ق.ظ
http://pharmacystorefvnh.com/ - best online pharmacy viagra suppliers <a href="http://pharmacystorefvnh.com/">prescription drugs online</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30